new_logo blau.png
Gabriel Fiol - Portada - Cello Works 2.j
Premis Musica Balear 2019.jpg

MY VIDEO

Gabriel Fiol // DUES MARS cello works 2

Cello Works 2 és el segon disc en solitari del violoncel·lista i compositor Gabriel Fiol. En ell presenta 12 temes propis que tenen el mar i els paisatges de les Illes Balears com a protagonistes. El violoncel acompanyat per una pedalera de loops presenta un estil propi que transita entre diferents estils com: soundtrack o World Music ... 📽 DUES MARS està inspirada en l'Illa de Formentera

- - -

Cello Works 2 es el segundo disco en solitario del chelista y compositor Gabriel Fiol. En él presenta 12 temas propios que tienen el mar y los paisajes de las Islas Baleares como protagonistas. El violonchelo acompañado por una pedalera de loops presenta un estilo propio que transita entre diferentes estilos como: soundtrack o World Music... 📽 DUES MARS esta inspirada en la Isla de Formentera

- - -

Cello Works 2 is the second solo album by cellist and composer Gabriel Fiol. He presents 12 themes composed by himself that have the sea and the landscapes of the Balearic Islands as protagonists. A cello accompanied by a loop pedal presents its own style that transits between different styles such as: soundtrack or World Music ... 📽 DUES MARS is inspired by the island Formentera

MY MUSIC

Join My Mailing List